Wie zijn wij – Huisartspraktijk Bos – Weesp
Header afbeelding
Huisartspraktijk Bos
Mr. C. Kooimanscentrum 15b 1383 ED
Weesp

Wie zijn wij

Visie

Huisartspraktijk Bos streeft ernaar huisartsgeneeskundige zorg in Weesp op peil te houden en te bevorderen. Als 1e lijn instelling willen we laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk zijn. Samenwerking met medische en paramedische disciplines in Weesp vinden we belangrijk. We streven naar persoonlijke zorg: u als patiënt kent uw huisarts. Onze praktijk is groeiende en de algemene trend tot samenwerking binnen grotere verbanden maakt dat we extra alert zijn om de zorg aan chronische patiënten niet te laten versnipperen en het contact dichtbij te houden. Het opleiden van (nieuwe) medewerkers vinden we leuk en belangrijk. Op de vraag of de praktijk in een specifiek geval zelf behandeld of doorverwijst naar andere zorgaanbieders binnen haar samenwerkingsverbanden is altijd een keuze die met de grootste zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid wordt genomen.