Gedragsregels – Huisartspraktijk Bos – Weesp
Header afbeelding
Huisartspraktijk Bos
Mr. C. Kooimanscentrum 15b 1383 ED
Weesp

Gedragsregels

Onze medewerkers zetten zich in om uw medische hulpvraag correct te behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, email of e-consult, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.

Vanuit onze vakkennis geven we het optimale advies en wij verwachten dat u ons advies opvolgt. Onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving die gesteld is aan het leveren van zorg, waardoor we niet altijd volledig aan uw wensen kunnen voldoen.

Gedragsregels binnen onze praktijk

Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving met elkaar scheppen. Met het aanwezig zijn in de huisartsenpraktijk gaat u akkoord met deze gedragsregels.

  1. We accepteren elkaar met onze verschillen
  2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet
  3. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie
  4. Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag
  5. Van intimiderend gedrag wordt melding gedaan bij onze praktijkmanager, die daar een registratie van zal maken
  6. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld. Hiervan wordt melding gemaakt bij de politie