Identificatieplicht – Huisartspraktijk Bos – Weesp
Header afbeelding
Huisartspraktijk Bos
Mr. C. Kooimanscentrum 15b 1383 ED
Weesp

Identificatieplicht

Wat houdt de identificatieplicht in de zorg in?

De identificatieplicht in de zorg houdt in dat u zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als u medische zorg ontvangt.
Dit geldt voor iedereen in huisartspraktijken, ziekenhuizen, poliklinieken, Jeugdzorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen en voor specialistische zorg in een privékliniek.

Waarom identificatieplicht in de zorg?

De identificatieplicht in de zorg is ingevoerd om misbruik tegen te gaan. Een onverzekerde die gebruik maakt van een gestolen, gehuurde of geleende zorgpas of ID kaart maakt misbruik van een zorgverzekering. Hij of zij betaalt immers geen premie. Ook werkt deze vorm van fraude de kans op medische fouten in de hand. De patiënt wordt namelijk aangezien voor iemand anders, met een ander medisch dossier.

Identificatieplicht in de zorg voor kinderen

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Kinderen kunnen vanaf 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving in een geldig paspoort kan echter nog wel gebruikt worden als identificatie in de zorg. Deze ouder moet dan mee naar de zorginstelling om het kind te kunnen identificeren

Soort identiteitsbewijs zorg

Elke patiënt kan zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of met een Nederlandse identiteitskaart. Ouders moeten hun kind(eren) hebben ingeschreven in hun eigen paspoort of voor het kind zelf, hoe jong ook, een eigen identiteitsbewijs hebben. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet.

Een zorgverlener is niet verplicht een kopie van het identiteitsbewijs van patiënten op te nemen in het dossier. Dit zullen wij ook niet doen. Wel moet een zorgverlener soort en nummer van het gecontroleerde document vastleggen in de administratie.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs

Als u de zorgverlener geen identiteitsbewijs kunt laten zien, kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar of gemeente. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen.

Verlopen identiteitsbewijs niet geldig bij zorgverlener

Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen.

Burgerservicenummer in de zorg

Sinds 1 juni 2009 zijn erkende zorgverleners verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Dat betekent dat zorgverleners zoals uw huisarts, tandarts, apotheek, ziekenhuis of zorgverzekeraar of gemeente uw BSN vastleggen in hun administratie en gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners.

Zorgverleners moeten controleren of u degene bent die hoort bij het BSN voordat ze uw BSN mogen gebruiken in hun administratie. Daarom kunnen zij u vragen om een geldig legitimatiebewijs.